Yokohama Branch/Daikoku No.3 Office

Yokohama Cargo Center

Ambient
Total floor area: Approx. 8,600 m2
22 Daikoku-futo, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 230-0054